Правовая защищенность

LEGE cu privire la Poliţia de Frontieră

ЗАКОН о Пограничной полиции

LEGE cu privire la statutul militarilor

ЗАКОН о статусе военнослужащих

LEGE cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului

ЗАКОН о деятельности полиции и статусе полицейского

LEGE cu privire la asociaţiile obşteşti