Социальная защищенность

LEGEA asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne

ЗАКОН о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел