Cu un sentiment de profundă satisfacție, și totodată de plăcută surprindere, am trăit emoționanta clipă, când Președintele țării, domnul Igor Dodon, mi-a înmânat cea mai înaltă distincție a statului, „Ordinul Republicii”. Evenimentul producând-se în Ziua Independenței, pentru mine capătă o semnificație cu totul aparte.

Mulțumesc domnului președinte pentru aprecierea modestei mele contribuții la edificarea statalității noastre în funcțiile pe care le-am deținut. Permanent am activat cu devotament cauzei, ghidat doar de simțul datoriei, fără a mă gândi la careva remunerări. Și dacă ceva am reușit sa realizez, asta numai datorită acelor profesioniști adevărați, pe care i-am avut întotdeauna în preajmă.

Înalta distincție mă obligă sa rămân implicat și mai activ în opera de statornicire și prosperare a statului nostru Republica Moldova. Voi continua cu același entuziasm și consacrare, cum am făcut-o pe parcursul anilor.

Mă simt dator să menționez că această decorație aparține în egală măsură și celor care mi-au fost și îmi sunt alături — familia, prietenii, colegii.

LA MULȚI ANI REPUBLICA MOLDOVA!

С чувством глубокого удовлетворения, я пережил сегодняшнее событие, когда в День Независимости, президент страны, господин Игорь Додон, вручил высшую награду государства,» Орден Республики».
Вручение высшей награды родины, в День Независимости, для меня имеет особую значимость.

Благодарен господину президенту за высокую оценку моего скромного вклада в создании нашей государственности, находясь на различных должностях. Всегда ответственно выполнял свою работу, руководствуясь только чувством долга, не думая о каком-либо вознаграждении. И если я что-то достиг, то только, благодаря настоящим профессионалам, которые были всегда рядом со мной.

Высокая награда обязывает меня оставаться и впредь активным, и с самоотверженностью участвовать в укрепление суверенитета и процветания нашего государства Республики Молдова.

Я чувствую себя обязанным отметить, что эта награда принадлежит в равной степени тем, которые были и есть рядом со мной — моей семье, друзьям, коллегам.

С праздником Республика Молдова!