La 24 iulie 1999 a fost fondată Organizaţia obştescă «Uniunea Ofiţerilor din Republica Moldova» (UORM).

Ocupaţia principală a UORM a fost şi este realizarea şi protejarea drepturilor civile, economice, sociale, culturale , precum şi altor drepturi lejitime şi libertăţi ale membrilor Uniunei ofiţerilor şi ai famiilor lor. Una din cei mai principală direcţie de activitate a organizaţiilor primare ale UORM este organizarea şi desfăşurarea educaţiei patriotice a populaţiei şi a educaţiei militar — patriotice a tineretului.

Comitetul  Executiv al UORM  felicită  toţi membrii  Uniunei ofiţerilor din RM cu această dată importantă, cu cele mai bune urări de sănătate, succese şi voe bună.