Воскресенье, 21 апреля, 2024

Adresarea Asociațiilor de veterani, referitor la declarația publică a unor veterani de război minoritari, ce au îndemnat la un protest ne fondat, care se va desfășura duminică la 31 mai 2020

Лента новостей

Conform declarațiilor prealabile publice a unui grup de veterani, din cadrul
”Consiliului național ”Forța Vetranilor”, care au mai organizat la 17.05.2020 și intenționează să organizeze un alt protest, duminică la 31 mai 2020, orle 10 00 , în scopul manifestării precum că Guvernul RM nu a îndeplinit cerințele anterioare, înaintate de acești veterani de război.

În acest context propunem pentru informarea tuturor veteranilor și pensionarilor din republică unele precizări.

Noi, majoritatea asociațiilor obștești de veterani al forțelor armate și organelor de drept din Republica Moldova am informat despre deciziile noastre anterioare public, cu privire la dezacordul nostru pe rețelele de socializare, că nu susținem astfel de acțiuni și proteste ne fondate, iar la moment am stabilit și constatat următoarele:

 • că acești veterani minoritari nu reprezintă oficial o asociație obștească juridic-înregistrată la organele competente ale statului, pentru a avea dreptul și posibilitatea juridică de a promova și apăra interesele morale, spirituale, organizaționale și juridice a acestui grup de veterani;
 • nu reprezintă vocea tuturor asociațiilor de veterani și nu au discutat această intenție cu reprezentanții și membrii organizațiilor obștești, dar declară că reprezintă interesele tuturor veteranilor de război al republicii, ce demonstrează că nu au dreptul pentru astfel de intenții și proteste publice;
 • în cadrul a mai multor ședințe desfășurate în incinta Guvernului, acestui grup de inițiativă a veteranilor s-a propus forme și metode de negocieri și soluționarea acestor probleme, iar în lunile martie, aprilie și mai anul curent, ca rezultat acești veterani prin revoltări și fără motivații clare au respins categoric toate propunerile de conlucrare și consolidarea eforturilor comune, în acest caz interesul lor politic pentru majoritatea veteranilor de război este evident;
 • mai mult ca atât, considerăm că acest grup de inițiativă a veteranilor de război sub denumirea formală ”Consiliului național ”Forța Veteranilor”, este format și susținut organizațional și material de către oligarhii politici din opoziție și reprezentanții furtului miliardului ”Candu, Șor, Usatîi, Năstase și Sandu), care au declarat public, că susțin aceste acțiuni de protest a acestui grup minoritar de inițiativă a veteranilor de război;
 • partidele politice din opoziție manifestă o ideologie anti-populară și pentru interes material, evident divizează cetățenii pe grupuri și clanuri, inclusiv și prin forțele unioniste, care distrug metodic patrimoniul cultural și spiritual al țării, unitatea multinațională a societății moldovenești și a minorităților etnice;
 • partidele politice din opoziție, ca niciodată au scopul să jefuiască țara fără precedent și încearcă prin orice mijloace, să vie la putere, ca un cameleon, schimbând denumirile partidelor și apartenența acestora, și prin așa metode sunt gata să trădeze și țara, implicând veteranii de război ca una din metodele de succes;
 • deputații, ca mărfuri, au devenit deja obiectul negocierilor, trădând astfel atât alegătorii lor, cât și țara în ansamblu, ne mai vorbind de nivelul culturii de comunicare în ședințele parlamentului;

Totodată Vă informăm, că la deciziile Consiliului Național de Veterani și cu suportul Guvernului au fost identificate și soluționate următoarele probleme în sprijinul tuturor veteranilor de război:

 1. Pe parcursul de 3 ani activează Comisia pentru veterani a Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare al Consiliului Societății Civile pe lângă Președintele Republicii, în anul 2019 a fost relansată activitatea Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor de Război, iar în componența acestor comisii de lucru noi majoritate membri al asociațiilor fac parte și reprezentă veteranii, și înaintează propuneri pentru rezolvarea problemelor veteranilor de război;
 2. Conform Legii nr. 188 din 20.12.2019, s-a majorat alocația lunară pentru veterani de la — 100 la 300 lei, cu ulterioara majorare până la — 500 lei de la 1 ianuarie 2021;
 3. S-a aprobat Hotărârea Guvernului cu privire la majorarea alocației lunare de la — 250 lei la 500 lei, pentru văduvele de război începând cu 1 iulie curent;
 4. S-a prelungit acțiunile Hotărârii Guvernului cu privire la acordarea îndemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, astfel veteranii pot în continuare facilita de primirea îndemnizației de — 41 mii lei;
 5. S-au majorat cu — 124 numărul de locuri pentru trecerea cursului de reabilitare la CREPOR pentru anul 2020 și stabilite reguli de prioritate pentru veterani;
 6. A fost confirmat Spitalul Clinic al MSMPS, ca spital pentru tratamentul veteranilor, a fost majorată asigurarea financiară a acestuia, fapt ce a permis majorarea cu — 600 locuri de tratament suplimentar veteranilor;
 7. S-a introdus examenul medical obligatoriu anual gratuit pentru veterani în perioada martie-mai (epidemia anul acesta a introdus necesitatea unor corectări ulterioare);
 8. La instituția de stat CNAS, la solicitarea veteranilor, a fost stabilit un rând separat pentru veteranii de război la înscrierea și primirea biletelor pentru tratamentul sanatorial;
 9. Guvernul RM a alocat îndemnizații unice de — 1000 de lei văduvelor, părinților celor căzuți, invalizilor de război;
 10. Invalizii de război cu dezabilități locomotorii au dreptul la introducerea unui automobil odată la 5 ani fără achitarea taxelor vamale;
 11. La solicitarea veteranilor, s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război, cu prelungirea acesteia până la 31 decembrie 2021 și introducerea unor mecanisme mai clare pentru actele confirmative;
 12. La solicitarea veteranilor, a fost modificată și aprobată Hotărârea de Guvern dreptul veteranilor de război la polița medicală gratuită, începând de la 1 iulie curent;
 13. La inițiativa Consiliului național de veterani a fost modificată și aprobată Hotărârea de Guvern pentru dreptul voluntarilor participanți la război, s-ă elibereze legitimația cu statut al veteranilor de război, începând din luna mai curent;
 14. La inițiativa Grupului de lucru, în cadrul Cancelariei de Stat a fost aprobată Dispoziția Premierului RM, ca să fie elaborată și aprobată structura unui Birou de lucru permanent, pentru a promova unificarea politicilor și susține propunerile sociale ale tuturor veteranilor de război și pensionarilor organelor de forță.

Toate asociațiile obștești de veterani din Republica Moldova și membrii acestora sunt conștiente de faptul, că în perioada pandemiei, multe din activități au fost sistate, iar prioritar a fost sănătatea oamenilor.

Totodată, Vă îndemnăm la stabilitate, deoarece această situație actuală este motivată din următoarele considerente:

 • având în vedere situația critică actuală din țară, este necesar să mobilizăm ofițerii în rezervă și veteranii de toate categoriile în scopul stabilității și petrecerii alegerilor democratice a anului curent și de perspectivă;
 • noi, ofițerii, alegând această profesie curajoasă, am dat jurământul și devotamentul până la sfârșitul zilelor noastre, să slujim Poporului, Patriei și nici de cum politicienilor;
 • majoritatea ofițerilor în rezervă, veteranii și pensionarii organelor de drept, sunt îngrijorați în distrugerea sistemului statal, și e deranjează insistenta politicienilor din partidele ”Pro-Moldova”, ”Partidul Șor”, ”Partidul Nostru”, ”Platforma Demnitate și Adevăr” și ”Partidul Acțiune și Solidaritate” în dezinformarea populației, și condamnează ferm această poziție de a diviza veteranii de război în interes a dividentelor politice;
 • dacă cetățenii respectă și apreciază veteranii și oamenii în epoleți, atunci noi rugăm pe toți să nu ne dăm provocărilor politice și protestelor nefondate, inclusiv din punct de vedere economic și al situației de pandemie Covid-19 internaționale și din țara noastră;
 • toți veteranii de război sunt patrioți al țării noastre, și îndemnăm pe toți cetățenii, veteranii din asociațiile obștești, în scopul de a uni forțele patriotice și de a nu permite instabilitate;
 • prin voința poporului, e necesar să ne consolidăm eforturile, să fim consegvenți să păstrăm și să menținem suveranitatea și identitatea spirituală a țării, care vor apăra istoria, limba, statalitatea, și în caz de necesitate vom fi scutul Patriei noastre;
 • grija și atenția Președintelui, Parlamentului, Guvernului și organelor statale, la moment acordată prin unitate și integritate a statului și poporului moldovenesc, Va permite Moldovei, să devină un stat european democratic respectat, cu o economie dezvoltată și un nivel înalt de securitate;
 • acum ca niciodată este nevoie de consolidarea societății și de susținere, nu de dezbinare, iar noi optăm pentru o comunicare cu autoritățile țării, căci problemele dese ori nu se soluționează în cadrul protestelor din Piața Marii Adunări Naționale, dar la masa de dialog, prin metode oficiale, pașnice și civilizate.

Scopul nostru este pacea civică, legea și ordinea în țara noastră. Noi nu dorim ca în Moldova să aibă loc confruntări, așa ca în țările vecine, ca nimeni din țara noastră să nu ia legea în propriile mâini.

Stimați veterani,

În această ordine de idei Vă îndemnăm, ca toți Veteranii să nu accepte provocările și să nu susțină îndemnările nefondate la protestul din 31.05.2020 în PMAN, organizat de către politicieni din opoziție.

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, interzice adunările în grupuri la proteste în masă și a preavizat că poate fi un pericol de infectare cu virusul Covid-19.

Vă îndemnăm să respectați măsurile care sunt în vigoare, să stați acasă lângă cei dragi și să dați un exemplu de solidaritate și respect pentru cei angajați din prima linie, care în această perioadă au depus o muncă enormă.

Asociația Obştească „Uniunea Naţională a Veteranilor Războiului pentru Independenţa Republicii Moldova”
Președinte Radu Prisac

Asociația veteranilor și pensionarilor MAI din RM
Președinte Alexei Armaș

Uniunea Veteranilor de Război din Afganistan din RM
Președinte  Mihail Mocan

Asociația Obștească “Federația veteranilor și rezerviștilor structurilor de forță ale RM
Președinte Anatol Cociug

Asociaţia veteranilor de război pentru independența Republicii Moldova, platoul Coșnița
Președinte Mihai Rotari

Asociația Obştească Uniunea Veteranilor „Sfîntul Gheorghe Biruitorul”
Președinte Victor Alerguș

Uniunea Ofiţerilor din Republica Moldova
Prim-vicepreședinte Ghenadie Condratenco

Asociația Veteranilor Rărboaielor și Conflictelor Armate Locale din RM
Președinte  Corjan Anatolii

Asociația Veteranilor Flotei Maritime Militare în numele ”Alexandru Marinescu” din RM
Președinte  Ivan Grosu

Asociația Internațională a Veteranilor ”Vulturul”
Președinte  Iurii Groian

28 mai 2020

Комментарии Facebook

Не пропустите

Недавние публикации