Пятница, 24 мая, 2024

Mesaj de felicitare adresat Domnului Anatolii LATISEV cu ocazia zilei sale de naștere

Stimate, domnule Anatolii LATISEV, artist al poporului Republicii Moldova, cu prilejul Zilei de Naștere, menționãm cu stimă și respect, aportul imens al Dumneavoastră în procesul de dezvoltare și păstrarea tradițiilor militare, serviciul exemplar al Patriei, fidelitatea jurământului, promovarea crestinismului, traditiilor si obiceiurilor poporului nostru.

Participarea activă în susținerea și aprecierea veteranilor forțelor armate și organelor de drept, dând dovadă de cooperare și contribuție deosebită la educația tinerii generații în domeniul culturii, devotamentului si prosperarea valorilor spirituale morale și sociale ale ofiterilor ìn rezervâ.

Demonstrarea și manifestarea exemplară a caracterului de bărbăție, nobila misiune de recunoștință a cetățenilor pentru sustinerea ìn activitâțile ofițerilor şi veteranilor.
Vâ dorim în continuare sănătate, bunăstare, pace sufletească, fericire în viața personală și armonie în familie, optimism și aplicarea noilor idei naționale de devotament în scopul sporirii prestigiului serviciului de ofițer în țara noastră — Republica Moldova.

Cu respect,

Comitetul Executiv Uniunii Ofiterilor din Republica Moldova.
Copresedinte al UO din RM, colonel de politie în rezervà, Nicolae Macovei.

23 martie 2022.

Наши именинники