Воскресенье, 9 июня, 2024

Adresarea către veterani, a președintelui Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova, general de divizie Victor Gaiciuc

Лента новостей

Stimați veterani!

Din mass-media am aflat că un grup mic de veterani s-a adresat Dumneavoastră pentru a ieși la protest pe 17 mai în Piața Marii Adunări Naționale, invocând motive nefondate că conducerea statului nu-și îndeplinește promisiunile pentru o mai bună protecție pentru veterani.

Vă informez că actuala guvernare a fost deschisă și receptivă la problemele Dumneavoastră. În acest scop a fost instituită pe lingă Președintele Republicii Moldova Comisia pentru veteranii Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare, relansată activitatea Consiliului național pentru problemele veteranilor de război. Doar pe parcursul lunilor ianuarie-martie au fost 5 ședințe ale Consiliului cu dezbaterea celor mai stringente probleme și identificarea soluțiilor. Astfel, la deciziile Consiliului și cu suportul Guvernului au fost identificate mai multe soluții, printre care:

 • A fost majorată alocația lunară pentru veterani de la 100 la 300 lei (Legea nr. 188 din 20.12.2019), cu ulterioara majorare până la 500 lei de la 1 ianuarie 2021;
 • Este primită Hotărârea Guvernului cu privire la majorarea alocației lunare de la 250 lei la 500 lei pentru văduvele de război începând cu 1 iulie curent;
 • Au fost prelungite acțiunile Hotărârii Guvernului cu privire la acordarea îndemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, astfel veteranii pot în continuare facilita de primirea îndemnizației de 41 mii lei;
 • A fost majorat cu 124 numărul de locuri pentru trecerea cursului de reabilitare la CREPOR pentru anul 2020 și stabilite reguli de prioritate pentru veterani;
 • A fost confirmat Spitalul Clinic al MSMPS ca spital pentru tratamentul veteranilor, a fost majorată asigurarea financiară a acestuia, fapt ce a permis majorarea cu 600 locuri de tratament suplimentar veteranilor;
 • A fost introdus examenul medical obligatoriu anual gratuit pentru veterani în perioada martie-mai (epidemia anul acesta a introdus necesitatea unor corectări ulterioare);
 • La CNAS, la solicitarea veteranilor, a fost stabilit un rând separat pentru veteranii de război la înscrierea și primirea biletelor pentru tratamentul sanatorial;
  — Guvernul a alocat îndemnizații unice de 1000 de lei văduvelor, părinților celor căzuți, invalizilor de război;
 • Au dreptul invalizii de război cu dezabilități locomotorii la introducerea unui automobil odată la 5 ani fără achitarea taxelor vamale;
 • A fost modificată, la solicitarea veteranilor, Hotărârea Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război, cu prelungirea acesteia până la 31 decembrie 2021 și introducerea unor mecanisme mai clare pentru actele confirmative;
 • A fost aprobată, la solicitarea veteranilor, prin Hotărârea de Guvern dreptul veteranilor de război la polița medicală gratuită, începând de la 1 iulie curent;
 • Grupul de lucrul pe lingă Guvernul Republicii Moldova a elaborat structura și Regulamentul Biroului Veteranilor care va fi aprobat în luna mai curent.

Totodată, din poziția mea de Consilier în domeniul apărării și securității, Secretar al Consiliului Suprem de Securitate, Președinte al Uniunii Ofițerilor Republicii Moldova, vă informez că cunosc problemele veteranilor, acord și voi acorda tot suportul pentru sporirea protecției sociale a Dumneavoastră.

Cred că noi toți înțelegem că Pandemia COVID care a lovit Republica Moldova și întreaga lume a împiedicat operativitatea și rezolvarea în deplin a tuturor problemelor.
Dar, vă asigur că nu sunteți uitați. Sunt deschis să vă susțin în continuare.
Noi avem nevoie de Dumneavoastră ca repere morale, avem nevoie de spirtul civic, de modelul de responsabilitate pentru a servi țara în cele mai grele timpuri, iar țara trece acum aceste timpuri.

Rog să nu vă dați la provocări politice și chemări la proteste. Aveți grijă, nu vă puneți în pericol sănătatea Dumneavoastră și a celor din jur.

Cu respect,
Victor GAICIUC.

Комментарии Facebook

Не пропустите

Недавние публикации