ОБРАЩЕНИЕ Союза офицеров Республики Молдова к ветеранам Вооружённых сил, Правоохранительных органов, гражданам Республики Молдова

Друзья, соратники, однополчане, граждане Молдовы!

Сегодня молдавский народ вместе с народами мира переживает страшную трагедию короновируса covid-19 – Пандемию. Эта эпидемия каждый день уносит жизни людей, принуждает правительство принимать неординарные меры в борьбе с ней, что отражается на экономике государства, жизненном уровне народа. Весь мир ведёт эту борьбу, строго соблюдая меры изоляции и санитарные требования по недопущению распространения короновируса, чтобы как можно больше вылечить людей страдающих от этой коварной болезни.

Союз офицеров Республики Молдова призывает ветеранов, граждан Молдовы, оказывать всемерную поддержку Президенту Республики Молдова Игорю Николаевичу Додону, Правительству Республики в проведении мероприятий по борьбе с эпидемией короновируса COVID-19. Вся наша деятельность должна быть направлена на строгое соблюдение законности и порядка, поддержку принятых решений муниципальными органами власти, по организации работы производств, торговли, передвижений на общественном транспорте, исключить скопление людей в проведении культурных мероприятий и другого рода праздных собраний.

Деятельность организаций группы людей, комитетов призывающих к проведению митингов, собраний по выражению своего недовольства в проведении профилактических мер органами власти по борьбе с эпидемией короновируса и другие акции общественнополитического характера, во избежание массового заражения людей НЕ ПРОВОДИТЬ.

К политическим акциям противостояния руководству страны призывают те силы, которые в 2009 году отменили льготы Ветеранам Вооружённых сил и Правоохранительных органов. У них цель одна – посеять беспорядки в тяжёлое для страны время.

Разрешение требований ветеранов по льготам их социальной защищённости мы видим и должны требовать в конструктивном диалоге с Правительством, Парламентом Республики через руководителей ветеранских организаций Республики.

 

Исполнительный Комитет Союза офицеров Республики Молдова.  

Adresarea către veterani, a președintelui Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova, general de divizie Victor Gaiciuc

Stimați veterani!

Din mass-media am aflat că un grup mic de veterani s-a adresat Dumneavoastră pentru a ieși la protest pe 17 mai în Piața Marii Adunări Naționale, invocând motive nefondate că conducerea statului nu-și îndeplinește promisiunile pentru o mai bună protecție pentru veterani.

Vă informez că actuala guvernare a fost deschisă și receptivă la problemele Dumneavoastră. În acest scop a fost instituită pe lingă Președintele Republicii Moldova Comisia pentru veteranii Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare, relansată activitatea Consiliului național pentru problemele veteranilor de război. Doar pe parcursul lunilor ianuarie-martie au fost 5 ședințe ale Consiliului cu dezbaterea celor mai stringente probleme și identificarea soluțiilor. Astfel, la deciziile Consiliului și cu suportul Guvernului au fost identificate mai multe soluții, printre care:

 • A fost majorată alocația lunară pentru veterani de la 100 la 300 lei (Legea nr. 188 din 20.12.2019), cu ulterioara majorare până la 500 lei de la 1 ianuarie 2021;
 • Este primită Hotărârea Guvernului cu privire la majorarea alocației lunare de la 250 lei la 500 lei pentru văduvele de război începând cu 1 iulie curent;
 • Au fost prelungite acțiunile Hotărârii Guvernului cu privire la acordarea îndemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, astfel veteranii pot în continuare facilita de primirea îndemnizației de 41 mii lei;
 • A fost majorat cu 124 numărul de locuri pentru trecerea cursului de reabilitare la CREPOR pentru anul 2020 și stabilite reguli de prioritate pentru veterani;
 • A fost confirmat Spitalul Clinic al MSMPS ca spital pentru tratamentul veteranilor, a fost majorată asigurarea financiară a acestuia, fapt ce a permis majorarea cu 600 locuri de tratament suplimentar veteranilor;
 • A fost introdus examenul medical obligatoriu anual gratuit pentru veterani în perioada martie-mai (epidemia anul acesta a introdus necesitatea unor corectări ulterioare);
 • La CNAS, la solicitarea veteranilor, a fost stabilit un rând separat pentru veteranii de război la înscrierea și primirea biletelor pentru tratamentul sanatorial;
  — Guvernul a alocat îndemnizații unice de 1000 de lei văduvelor, părinților celor căzuți, invalizilor de război;
 • Au dreptul invalizii de război cu dezabilități locomotorii la introducerea unui automobil odată la 5 ani fără achitarea taxelor vamale;
 • A fost modificată, la solicitarea veteranilor, Hotărârea Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război, cu prelungirea acesteia până la 31 decembrie 2021 și introducerea unor mecanisme mai clare pentru actele confirmative;
 • A fost aprobată, la solicitarea veteranilor, prin Hotărârea de Guvern dreptul veteranilor de război la polița medicală gratuită, începând de la 1 iulie curent;
 • Grupul de lucrul pe lingă Guvernul Republicii Moldova a elaborat structura și Regulamentul Biroului Veteranilor care va fi aprobat în luna mai curent.

Totodată, din poziția mea de Consilier în domeniul apărării și securității, Secretar al Consiliului Suprem de Securitate, Președinte al Uniunii Ofițerilor Republicii Moldova, vă informez că cunosc problemele veteranilor, acord și voi acorda tot suportul pentru sporirea protecției sociale a Dumneavoastră.

Cred că noi toți înțelegem că Pandemia COVID care a lovit Republica Moldova și întreaga lume a împiedicat operativitatea și rezolvarea în deplin a tuturor problemelor.
Dar, vă asigur că nu sunteți uitați. Sunt deschis să vă susțin în continuare.
Noi avem nevoie de Dumneavoastră ca repere morale, avem nevoie de spirtul civic, de modelul de responsabilitate pentru a servi țara în cele mai grele timpuri, iar țara trece acum aceste timpuri.

Rog să nu vă dați la provocări politice și chemări la proteste. Aveți grijă, nu vă puneți în pericol sănătatea Dumneavoastră și a celor din jur.

Cu respect,
Victor GAICIUC.

Adresarea Asociațiilor de veterani, în legătură cu apelul public făcut de unii veterani de război minoritari, care au chemat combatanții la un protest, pentru duminică, 17 mai 2020

Noi, majoritatea veteranilor din Republica Moldova, venim cu unele precizări.

Acest grup nu reprezintă vocea tuturor asociațiilor de veterani și nu au discutat această intenție cu președinții, dar nici cu membrii organizațiilor, fapt care spune despre lipsa unor motive clare pentru astfel de acțiune. Chiar dacă unii din acești veterani, au fost membrii grupului de negocieri la Guvern, în discuțiile din luna martie, care au fost urmate de unele măsuri de soluționare a unor probleme comunicate atunci, interesul lor politic este evident.

Comunicam din numele asociațiilor obștești menționate în acest apel despre faptul că problemele cu care ne confruntăm sunt înaintate în cadrul Consiliului Național al veteranilor, au fost examinate și unele din ele soluționate. Suntem conștienți de faptul că în perioada pandemiei, multe din activități au fost sistate, iar prioritar a fost sănătatea oamenilor.

Acum ca niciodată este nevoie de consolidarea societății și de susținere, nu de dezbinare, iar noi optăm pentru o comunicate cu autoritățile țării, căci problemele dese ori nu se soluționează în cadrul protestelor din Piața Marii Adunări Naționale, dar la masa de dialog.

Venim cu o rugăminte pentru toți colegii noștri, veterani din toată țara. Vă rugăm să nu reacționați la provocările care au în spate alte interese și care politizează activitatea asociațiilor pe care le reprezentăm. Noi am luptat pentru independența și integritatea statului, pentru valorile naționale și pentru pace, dar niciodată nu am reprezentat culorile și interesele politice. Din acest considerent, ne exprimăm dezacordul cu mesajul acestui grup și rugăm membrii asociațiilor obștești din toată țara să nu se expună riscului.

Stimați veterani, suntem în perioadă de pandemie, iar adunările în grupuri mari prezintă un pericol de infectare cu virusul Covid-19. Vă îndemnăm să respectați măsurile care vor rămâne în vigoare după sistarea stării de urgență, să stați acasă lângă cei dragi și să dați un exemplu de solidaritate și respect pentru cei din prima linie, care în această perioadă au depus o muncă enormă.

Problemele pe care le avem sunt comune, iar noi ne vom implica împreună la rezolvarea lor, prin metode oficiale, pașnice și civilizate.

Asociația Obştească „Uniunea Naţională a Veteranilor Războiului pentru Independenţa Republicii Moldova”
Președinte — Radu Prisac

Asociația veteranilor și pensionarilor MAI
Președinte — Alexei Armaș

Uniunea Veteranilor de Război din Afganistan din RM
Președinte  — Mocan Mihail

Asociația Obștească “Federația veteranilor și rezerviștilor structurilor de forță ale RM
Președinte — Anatol Cociug

Asociaţiei veteranilor de război pentru independența Republicii Moldova, platoul Coșnița
Președinte — Mihai Rotari

Asociația Obştească Uniunea Veteranilor „Sfîntul Gheorghe Biruitorul”
Președinte — Victor Alerguș

Uniunea Ofiţerilor din Republica Moldova
Prim-vicepreședinte — Condratenco Ghenadie

Asociația Veteranilor Rărboaielor și Conflictelor Armate Locale din RM
Președinte  — Corjan Anatolii

Поздравление с днем рождения Шефер Анатолия Владимировича

Члену исполкома Союза Офицеров Республики Молдова г-ну Шефер Анатолию Владимировичу.

Уважаемый Анатолий Владимирович, Исполком Союза Офицеров Республики Молдова искренне и сердечно поздравляет Вас с днем рождения.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия в семье, успехов в общественной работе на благо нашей Молдовы.

Исполком Союза Офицеров Республики Молдова.

Делегация СОРМ возложила цветы на мемориале Eternitate

9 мая, в день исторического юбилея 75 годовщины великой победы над нацистской Германией, в память о героях Великой Отечественный Войны и вечную благодарность героям-победителям за их бессмертный подвиг, по поручению исполкома Союза офицеров Республики Молдова, заместители председателя союза полковники Николай Маковей и Юрий Чофу возложили цветы у вечного огня на мемориале Eterntate.

Поздравление с праздником Святой Пасхи

Дорогие коллеги, друзья.

В этот светлый день, в Светлое Христово Воскресенье, поздравляем всех православных и верующих со Святой Пасхой. Желаем вам всем здоровья и счастья, жить в полной уверенности в том, что беды и невзгоды будут преодолены молдавским народом.

Христос Воскрес!

С праздником, дорогие друзья!

Союз офицеров Республики Молдова

АКЦИЯ доброй воли под патронатом Президента Республики Молдова Додон Игоря Николаевича

По совместному решению Председателя Союза офицеров Республики Молдова Дивизионного генерала Виктора Гайчук, а так же руководителей Союза ветеранов войны в Афганистане, боевых действий в Приднестровье и ветеранов Министерства внутренних дел Республики Молдова, при активной личной поддержке Президента Республики Молдова Игоря Николаевича Додона, в канун великого Праздника Святой Пасхи, была осуществлена благотворительная акция в поддержку инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане, ветеранов войны по защите территориальной целостности Молдовы, ветеранов Вооружённых Сил выполнивших свой служебный долг.

К пасхальному столу более тысячи ветеранов получили праздничный продуктовый набор, чтобы каждый из них мог ощутить внимание и заботу, признательность и уважение за их ратный труд.

В реализации этой акции приняли участие: — Министр Внутренних дел Павел Войку, Председатели районных организаций силовых структур, Союз офицеров Республики Молдова.

Председатель комиссии по делам ветеранов Вооружённых сил,
Правовых органов и участников военных конфликтов

Поздравление с Днем рождения Донос Ефима Ивановича

Члену Исполкома Союза Офицеров Республики Молдова, Председателю Комитета по патриотическому воспитанию при Союзе Офицеров Республики Молдова г-ну Донос Ефиму Ивановичу.

Уважаемый Ефим Иванович, Исполком Союза Офицеров Республики Молдова искренне и сердечно поздравляет Вас с Днем рождения.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия в семье, успехов в общественной работе на благо нашей Молдовы.

Исполком Союза Офицеров Республики Молдова.

Заявление Союза Офицеров в связи с объявленным в Молдове карантином

Исполком Союза офицеров Республики Молдова обращается ко всем членам СОРМ и членам их семей, ко всем жителям Молдовы с просьбой – неукоснительно соблюдать все установленные Правительством и Президентом Республики требования и правила по противодействию распространения «короновируса» в стране.

Руководство Исполкома СОРМ, в целях получения достоверной информации с мест, постоянно поддерживает связь со всеми районными организациями и настоятельно требует быть бдительными, беречь себя и близких, всем оставаться дома.

Исполком Союза офицеров Республики Молдова